EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA, SL contacto català
La Paeria
¿QUÈ ES LA EMU? PERFIL DEL CONTRATANTE (LICITACIONES) PLAN DE BARRIOS OFICINA LOCAL DE LA VIVIENDA HABLEMOS AQUÍ DOSIER DE PRENSA

Presentación           Informe Final Centre Històric      Portal de la Magdalena - Noguerola     

Introducció


La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7
de setembre, dota les administracions catalanes d’instruments per tal
d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les
seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders
públics.
Els projectes susceptibles d’ésser finançats han de preveure intervencions
en alguns dels camps següents: la millora de l’espai públic i la dotació
d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col—lectius dels
edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús col—lectiu, la incorporació de les
tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica,
l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus, l’equitat de gènere
en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de
programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del
barri, i l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.


Més informació:
www.gencat.cat

La Paeria
Generalitat de Catalunya

c/ Cavallers 10-12, 1r pis     25002 Lleida     Telf: 973 700 606     Fax: 973 700 488     emu@paeria.es