EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA, SL contacte castellano
La Paeria
QUÈ ÉS L'EMU? PERFILS DE CONTRACTANT (LICITACIONS) PLA DE BARRIS OFICINA LOCAL D'HABITATGE PARLEM-HO AQUÍ DOSSIER DE PREMSA

Presentació      Mariola      Informe Final Centre Històric      Portal de la Magdalena - Noguerola     

Introducció


La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7
de setembre, dota les administracions catalanes d’instruments per tal
d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les
seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders
públics.
Els projectes susceptibles d’ésser finançats han de preveure intervencions
en alguns dels camps següents: la millora de l’espai públic i la dotació
d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col—lectius dels
edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús col—lectiu, la incorporació de les
tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica,
l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus, l’equitat de gènere
en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de
programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del
barri, i l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.


Més informació:
www.gencat.cat

 

La Paeria
Generalitat de Catalunya

c/ Cavallers 10-12, 1r pis     25002 Lleida     Telf: 973 700 606     Fax: 973 700 488     emu@paeria.es